30/01/2019 - Календарний план на 2019 рік

Календарний план розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації ТОВ «НД-Україна» на 2019 рік.

30-01-2019

06/03/2018 - Повідомлення про інформацію
 Зміна голови ревiзiйної комiсiї 
06-03-2018

06/03/2018 - Повідомлення про інформацію
06-03-2018

30/01/2018 - Календарний план на 2018 рік
Календарний план розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів  та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації ТОВ «НД-Україна» на 2018 рік.
30-01-2018

04/01/2016 - Повідомлення про інформацію
Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
08-01-2016

20/08/2015 - Повідомлення про інформацію
Наказами директора ТОВ "НД-Україна" (далi - Товариство) №03-к вiд 10.08.2015р. та №05-к вiд 20.08.2015р. прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
21-08-2015

07.02.2012 - зареєстровано випуск облігацій
07.02.2012 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано випуск облігацій підприємства. Номер реєстрації 05/2/12-Т
23-04-2012

17/02/2012 - присвоєно номер цінного паперу
Присвоєно міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу UA4000135412.
23-04-2012

27/02/2012 - почато роботу
Почато розміщення облігацій через організатора торгівлі ПрАТ «Українська фондова біржа» (код ЄДРПОУ 14281095). Місцезнаходження: Україна, 01025, м. Київ, пров. Рильський, 10. Телефон: (044) 279-41-58. Зареєстровано Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією 10.06.1997р. Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку серія АВ № 581214 від 26.04.2011р., строк дії з 24.07.2007р. до 24.07.2017р.
23-04-2012

15/02/2013 - Повідомлення про факт лістингу цінних паперів на фондовій біржі
15.02.2013 р. Котирувальною комісією Української фондової біржі (протокол №27 від 15.02.2013 року) було прийнято рішення
про включення облігацій іменних відсоткових, звичайних серії А (UA4000135412) ТОВ «НД-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35018320)
до Котирувального списку «Б» (2 рівень лістингу) Біржового реєстру УФБ.
25-02-2013

  [1]