06/03/2018 - Повідомлення про інформацію
 Протоколом загальних зборiв ТОВ "НД-Україна" (далi - Товариство) №1/03-18 вiд 01.03.2018р. прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства
06-03-2018
Повернутися назад