27/02/2012 - почато роботу
27/02/2012 Почато розміщення облігацій через організатора торгівлі ПрАТ «Українська фондова біржа» (код ЄДРПОУ 14281095). Місцезнаходження: Україна, 01025, м. Київ, пров. Рильський, 10. Телефон: (044) 279-41-58. Зареєстровано Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією 10.06.1997р. Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку серія АВ № 581214 від 26.04.2011р., строк дії з 24.07.2007р. до 24.07.2017р.
23-04-2012
Повернутися назад